Què aporta al teu negoci un software de control horari?

En entrar en vigor el Decret llei 8/2019 pel qual les empreses es veuen obligades a registrar els horaris dels treballadors, molts negocis han apostat per l'ús d'un software de control horari.


Aquestes eines han suposat un gran avanç tecnològic i una ajuda immillorable per al compliment de la normativa.


Però, a més d'evitar sancions, implantar un software de control horari en la teva empresa pot beneficiar-te en molts altres aspectes.

 

 

Avantatges d’usar un software de control horari 
 
Els temps han canviat, per tant, els mètodes han d'adaptar-se als avanços tecnològics per a facilitar-nos la vida.
Moltes empreses continuen usant fulls de paper per a registrar les entrades i sortides dels seus treballadors, però aquest sistema ja s'ha quedat obsolet.
L'ús de paper i el cost dels tòners i material d'oficina suposen una despesa considerable per als negocis i és una opció poc sostenible a nivell mediambiental.
A més, l'entrada en vigor de la Llei de protecció de dades personals fa que sigui necessari establir un mètode segur i fiable per a emmagatzemar els registres dels empleats.
Per això, cada vegada més empreses estan optant per incloure software específics que continguin diverses funcions per a facilitar el treball del departament de Recursos Humans i beneficiar al negoci.
 
Millora de la productivitat 
 
Aquesta és una de les majors preocupacions tant d'empreses com de treballadors. I és que no es tracta de treballar més hores, sinó d'aprofitar el temps amb la major eficàcia possible.
Automatitzar el sistema en una eina facilita enormement la tasca del departament de recursos humans. Permet que el temps que abans es destinava a organitzar els horaris dels treballadors es redueixi, i puguin atendre's altres necessitats en el seu lloc.
D'altra banda, els treballadors també es beneficien, ja que poden controlar amb més precisió quant temps dediquen a cada tasca o client i organitzar així la seva jornada d'una manera més eficaç.
 
Augmenta la seguretat 
 
Aquestes eines permeten un tractament de les dades molt segur, la qual cosa assegura que els registres no acabin en un lloc indegut i s'incompleixin els drets dels treballadors recollits en la RGPD.
A més, plataformes com Wise App permeten realitzar signatures digitals, facilitant així la signatura de documents importants, donant-los caràcter oficial i total seguretat.
 
Estalvia temps i redueix costos 
 
Com dèiem, usar un software de control horari ajuda a reduir despeses d'oficina com a paper, tòner i altres, a més de reduir l'impacte mediambiental que això suposa per al planeta.
D'altra banda, poder controlar de manera immediata el temps destinat a cada tasca evita que part de la jornada laboral es destini a labors innecessàries, reduint així despeses que d'una altra manera són molt més difícils d'identificar.
 
Crea un ambient laboral més just 
 
La paraula control horari pot crear diferents reaccions entre els treballadors. Però no cal entendre-ho com un mètode de control absolut, sinó com una manera de vetllar pels drets laborals dels empleats.
Una de les raons per les quals es va modificar la llei i es va implantar el registre obligatori d'hores va ser precisament evitar abusos respecte a les jornades laborals i les hores extres realitzades.
Automatitzar el sistema ajuda al fet que s'emporti una comptabilitat horària molt precisa i poder comprovar així si s'estan complint els contractes laborals i els convenis dels treballadors.
 
Evita errors 
 
Les èpoques de l'any en les quals els treballadors han de demanar les seves vacances són uns dels moments més temuts pels departaments de Recursos Humans de les empreses.
Requereix de molta precisió ajustar els torns i cobrir absències o baixes i intentar que no es creuin torns o no es respectin les hores de descans entre jornada i jornada.
Tenir una eina que centralitzi aquestes tasques facilita molt el treball.
A través del software de control horari, els empleats poden sol·licitar vacances o dies personals i l'empresari pot revisar la plantilla i comprovar a l'instant si pot acceptar-les o no.
 
 
Millora la comunicació 
 
Per al bon funcionament d'un negoci és imprescindible tenir un adequat flux d'informació.
Algunes plataformes compten amb sistemes de missatgeria instantània que faciliten la comunicació entre empleats i empresaris.
Poder tenir un canal directe en temps real i crear grups interns on els departaments puguin parlar amb total seguretat és una cosa que facilita molt el treball i convé tenir-lo en compte a l'hora de triar un software per al negoci.
 
És compatible amb la mobilitat
 
Hi ha ocasions en les quals el control horari dels treballadors pot ser difícil de realitzar.
Quan els empleats tenen mobilitat constant i no compten amb un lloc fix per a la seva activitat, és necessari establir un sistema fiable de gestió.
A això se suma un creixent nombre de persones que teletreballen.
En aquests casos, les fulles per a fitxar manualment o fins i tot els més sofisticats sistemes biomètrics, no tenen cap utilitat.
Els software han suposat un gran avanç en aquest sentit, permetent comunicar els horaris d'entrada, sortida i pauses en la jornada des de qualsevol part del món de manera immediata.
 
Gestiona tot en un clic 
 
Amb l'auge de les aplicacions de mòbil i els software per a ordinador, van néixer una gran quantitat de plataformes amb diferents funcions.
Unes servien per a gestionar els torns de treball, altres per a emmagatzemar les nòmines o els documents interns, altres eren una via de missatgeria i comunicació interna…
Però per a cada funció era necessari tenir una plataforma diferent i aprendre a utilitzar-la correctament.
A l'hora de la veritat, això dificulta molt el treball.
Per aquest motiu, les empreses busquen un software que reuneixi totes les eines en una mateixa plataforma, per a poder gestionar tot des de qualsevol lloc amb un sol clic.
 
I ara, quin software de control horari trio? 
 
Com pots veure, instal·lar un software de control horari en el teu negoci va molt més allà de conèixer i emmagatzemar les entrades i sortides dels teus empleats.
Aquestes plataformes són una eina perfecta per a gestionar de manera eficient l'empresa en els seus diferents àmbits.
Per això, a l'hora de decidir-te per una en concret, és important que valoris les funcionalitats que t'ofereixen i calculis el cost d'implantar l'eina i ensenyar als teus empleats com usar-la.
Recorda que, davant una inspecció, la responsabilitat última de portar un control horari adequat és del propietari del negoci.
Però no oblidis tampoc, que com més còmode i fàcil ho tinguin els teus empleats per a dur a terme aquesta tasca, més probabilitats d'èxit tindràs.
 
 
Blog

Compleix la llei de control horari amb aquesta guia definitiva

La llei de control horari va sorgir en 2019 amb l'objectiu d'evitar abusos laborals. La seva funció principal és assegurar que es compleixen les jornades de treball establertes i es retribueixen les hores extres realitzades pels empleats. Des de la seva entrada en vigor van sorgir moltes preguntes i hi ha hagut algunes modificacions en les sancions. Tant és així que el Ministeri de treball va elaborar una guia per a solucionar els dubtes. Per això, en aquest post t’ho aclarim tot.

×
Wise lynx
En línia
Wise lynx
Hola!
Et podem ajudar?
10:43